ikonambp.gdynia@onet.pl ikona+48 58 661 35 34 ikona+48 503 661 000 ikona ikona

heart SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!!!!!! WKRÓTCE  OFERTA  TURYSTYCZNA  NA ROK 2023  smileyZAPRASZAMY DO LICZNYCH KONTAKTÓW Z NAMI  smiley

KOMUNIKAT COVID-19

Podróz do Szwecji :

Do dnia 31.05.2021  osoby wjeżdzające do Szwecji muszą przedstawić negatywny test na Covid-19 .

Test musi być wykonany 48 godzin przed zejściem z promu .Wymóg posiadanie testu nie będzie obowiązywać osób wymienionych na stronie www.regeringen.se

Honorowane testy : antygenowy , PCR , LAMP

Na okazanym zaświadczeniu muszą sie znależć następujące informacje :

-imię nazwisko osoby poddanej testowi

-data i godzina pobrania próbki

-informacja o rodzaju testu

-wynik testu

-kto wydał test

Akceptowane są zaświadzczenia w języku szwedzkim , angielskim i duńskim.

Wymóg posiadania testu nie bedzie obowiązywać wobec:

-obywateli Szwecji

-osób które nie ukończyły 18 roku życia

-osób zamieszkałych w Szwecji

-osób wykonujących transport medyczny i w nim uczestniczących lub podlegających takiemu transportowi

-personelu zajmującego się transportem towarów i innego personelu w branży transportowej

-osób posiadających pilne powody rodzinne

-osoby , które mają zostać poddane operacji w Szwecji lub innym pilnym świadczeniom medycznym

-osób przekraczających granice w ramach hodowli reniferów

-marynarzy

-personelu wykonującego obowiązki w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, celnej i słuzb ratowniczych

Transport samochodowy zawierający towary jest wyłaczony z tego ograniczenia.

 

Podróż do Polski

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2021 do dnia 03.05.2021 przy wjezdzie do Polski obowiązuje wymóg posiadania negatywnego testu na Covid-19 lub odbycie kwarantanny domowej .

Test musi być wykonany nie wczesniej niz 48 godzin przed przyjazdem do Polski.

Według rozporządzenia zatwierdzone sa nastepujace testy Covid-19

-test antygenowy lub PCR

 wynik powinien być w języku polskim lub angielskim

Grupy zwonione z obowiązku okazania wyniku testu :

-kierowcy frachtowi

-marynarze i załogi statków powietrznych

-osoby zaszczepione przeciwko Covid-19

-ozdrowieńcy czyli osoby , które zakończyły izolację w warunkach domowych , hospitalizacje z powodu zakażenia wirusem Sars-Cov 2 nie póżniej niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy z Polską

-inne określone w rozporządzeniu

więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Każdy pasażer przebywajacy na promie zobowiązany jest do noszenia maseczki , szalika lub chustki ,

 

która zasłoni usta i nos .Ten obowiązek dotyczy wszystkich pasażerów oraz członków załogi .

 

ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ ZAKUPIENIA MASECZEK NA PROMIE - w sklepach i w recepcji.